Skip to main content

Full text of "Bolg an t-soláṫair : cnuasaċ sean-rócán"

See other formats


leAttamfnf 5<\eí>iL5e te hasato v\n 

uSUlvMJ.— XIV. boÍ5 AT1 cSolÁCAIR 

cniiv\sAC seAn-RóCv\n. 

T)0 Dv\ltí$. \n út) ÚAtt 'f Ari Apftúti ^téi^eAl, 

T)ob pevA|t|tA ■óinr pille^-ó 'r nA ^ u1 ^-5 I oe-vú 

l. s 
Ajt n-v\ cup i 5cló ■oo 
c o n n u v\ t) n a 5 a e "ó 1 1 5 e, 

1 n-.báile Sza CIiac. 1904 tk\ pinsmn a viaCvV b0ÍS Aíl cSolÁCAlR cnviASAC seAn-RóCv\n. < i A*' pín$ín tiA leArhriA 

T)0 tXMUj. ' *\ t>eAn úx> úatt f^n ^pfiún ^téi^eat, 

"Oob feannA -óuir pttea-ó 'f n^ buil^ reo féi-oe^-ó. 

t. 8. 
,A.\fi n-A cufi 1 ^ctó 
■00 

óonnuAt) ru\ ^Ae^óit^e, 

1 n'.baite Áía Ctiát 904 ■ 


?S I^slS* 
c&b't- 


Att 


CtÓ-CtltnAtttt, Ueó^nu^, 
Cló-oóipí S^^^^e, 
t>Aite Aca CU^c. 180326 CtÁR Atl teAt)A1R seo + t)e<\n ax\ TX\ 5é 

Ar\ Uéitce*\nn tev\tu\tu\c 

An UÁittiún <\etu\c ... 

Smtxul, A Uúin 

Inge^n an pv\U\icíni§ 

Cáim-fe im' Co-oUvó 'f tu\ *Oúip5i"0 TTlé 

u Uáim 1 n-Arrears/ 1 nó " Atfi|iÁn &r\ Óit' 

aS\\ mo $v\Ov\il cní tVt' St' Cti^c "Óom 

" RAicineaó, a t)e*\n t)e<\5 " 

SéAmuf tTlo fhíte Scón 

An Utnnnín Lín 

Uéi*ó-Cnoc 1Tltu\ Dtnfce 

An CaiLui De^f Utuvó 

CxMC tlv*Óuióif 

SeÁgAn t1*\ Ce*\tU\ig *| An tXáf 

Voctóni 
ctÁu ÁiueAnn 


t. 

3 
5 
7 
9 

9 

ii 

13 

JO 

-'3 
-'5 
26 

28 

29 

3i 33 37 
4 1 •OÁncA A5 btnx>m v\a te-abAfi 
HÁr \y jimnce r^-oA, 
CtÁijireAc cAOin -o'Á fpneA^A-ó, 
^tA J 5«r rctéip." be^n Ati Da Jé Úí U\tK\niA Atin p-At) ó -] ptiAifteAT)Ap cuinevVó cum 
out 50 -ocí pófAt). T)'inicigev\T)v\j\ AfAon oncA *] 
DUAil tocÁn uipse leó Aft Cv\ob aii bóCAip. l3í $é v\$ 
pnÁrii 'f^ locÁn 1 T)ubv\i]\c dti beAti leip An brev\n 50 
|\c\ib tk\ gé <\mi. 

" ótntú, étpc T)o bév\t, a ómpn," Aftp* An pex\n téi, 
" tu\ reicev\nn cú 5tij\v\b AriitAt'ó &CÁ A r&'At ttop nm\in 
ací pi Ag pnárii 1 n-Ái|\T)e? " 

"OubAinc v\n be<Mi teir 50 |v\ib *ÓÁ gé Ann -j T)ubv\inc 
ré pn ni ]\Aib acc ,\on gé Aritátn. 

;, 'V)í t)Á gé Ann," A|\p J An be«.\n Aptp teir. 

14 DeAttjwMjim iu\c Aon riiAtteAp T)om beic v\$ 
ÁiceArii oj\c," Afp J An pev\j\ téi. 

Se^t), T)o ciu\T)v\|\ 50 *ocí aii póp*vo -j do pÁttctgeiVó 
nómpA -], pé poCvVt a T)ubAi|\c An fev\j\ te n-v\ mtiAoi, 
■oubAi^c rí teif 50 (lAtb tk\ gé Ann, -] *oubv\ij\c pé téi 
tu\ fiAtb Ann v\cc v\on gé AritAtn. DubAinc pi teip 50 
ju\ib txÁ gé Ann. SevVó, bí nÁijte Aft an bpe^n, if 
*oóóv\, *] T)ubAi|\c fé téi 5tiu\ife^\cc tnnci a bv\ite, -j *oo 
Cv\ngv\T)v\|\ a bv\ite t)óib pétn te coip a céite, -j *oo ym 
pi piv\|\ "oi pétn Cv\|\ étp céAéc, ~ 1 50101111 Cv\tru\itl 
T)ubv\i|\c pé téi einiugv\t) 'tia puixbe -] bu\t) a cuj\ ^5 uttrhug,A*ó T)Of n.A p^MfCíb. T)ub,Aifc fí teif 50 fuMb 
*ÓÁ gé .Ann, "] *oubAi|\c fé léi r\Á fwMb Ann acc x\on gé 
-AvhÁm. T)ubxMf\c fi pn 50 fuMb x>á gé Ann. SeAt>, 
t)o fín fí fix\f 'f^ "oeife cum bxMf -j *oo b-Aitige,AT),Af\ 
ha cómuff-Am'i *oo cuif fé fiof an a íiACAifv -j ^f a 
mÁcAif ~} a\\ a mumcifv 50 téif , -j *oo goitcATXAfi ^ac 
,aoii aca 5feAf uifci, -j, nu,Aij\ & goite-A*o,Af a ngfe^f 
uifci, 5^0 -Aon aca, " T)fvuiT)i*ó-f e fi-Af/' a\\ fé pn teó, 
%í 5° n50itpe-A*o-fA Sfe^f bfie,Ág a\\ rh,Ác,Aif mo te^nb." 
T)o goit fé ^nnfáin -j *oo cug fé co^Af *oi : " &\\a> 
eifig 1T) 5 fume, a ttlAife/' a\\ feife-An téi, " -] teog- 
f-cMt) mé ofm gufv tuige nó f,Annc,Aif a c^mig o|\c, -j 

CA0,Ain A1fve T)OT>' p,Á1fCÍb." 

" T)o bí t>Á gé Ann, n A|\f^ tTI-Áin e. 

11 ní fxMb ^nn actz aow gé ^rhiin/' ^f fé fm. 

" T)o bí t>Á gé <Ann," .AfvfA TD>Áif e teif <Afvíf. 

SeA*ó, bíce-Af óum í cuf 'p^ córhfuMn 'f-A T>eine 1 
*oubxM|\c f é teó f -An-ArhAinc f ix*n 50 ngoitf e^*ó f é 5f e,Af 
bfe,Ag ui|\ci f-Afv -A 5cuirvfi*óe 'f A córhfxMn í. T)o 
cÁmi5 fé óf >a cionn 1 n-Áir\*oe -] *oo goit fé 5f\e>Af 
uifti, i m.Á goit, *oub-Aif\c fé téi eifiug-A*ó 'n-A fui*óe 
Anoif, 50 \\aoava\\ cum í cufv 'f-A córhfuMn -j í bf\eic 50 
T)cí -An ce-Amp-Att. 

T)ub-Aifvc fí teif 50 fxMb *ÓÁ gé Aiin, -] *oub,Aifvc fé 
téi x\Á fuMb .Ann actz xmi c--Aon gé xMti^in. 

" t)í X)Á gé ,Ann," a\\ fif e. 

Sexvó, beif e-AT) 50 *ocí ^n ce,Amp,Att í -] *oo cui|\e^*ó 

í -J T)0 CUxMT) -A fCAfv A V)A\le *ÓÓ félll. Lá ^f U-x\ 

b^ifve-Aó c>Áini5 fé ca|\ n-xMf ^fíf 50 *ocí An ceA.mp^tt 1 *o'fof5AiL T é ^ n lKX1 $ 1 *°° ^°S r é At1 cLúrh*oAó *oe'n 
córhf Ain. 

u A' mAineAnn cú, a ttlÁife?" Af feifeAn AnnfAin. 

T)ubAifc tTlÁine leif : " t)í t)Á gé Atm.'' 

" tlí tiAon tfiAiceAf *oorn a betc LeAC, *oeALLjw\igim," 
Af fé fin. u CijMg 1*0' furóe 1 n-Ainm Dé **] céAtiAm 
onc a bAiLe." 

Ómi5 p A bAiLe-j ní -oubAinc reifeAn a ctnLLe mAf 
$eALL aja An n^é Af pAin AtnAó 

Sm é mo fgéAl-fA, "] rnÁ cá bféA^ Atm, bío*ó. tlí 
bfuAineAf-fA *o'Á bÁf j\ acc bpógA pÁipéin *j 5Áincéiní 
bAmne feitrnp, *] if fA*o ó fUArii a fcoLU\f ia*o a$ 
bfifeAT) mo cfoi*oe a$ fmnce a\\ pó|Wó ttlÁife 
SeÁgAin Sé<\muif -] 'ÓómnAtLL 'ac Uai*ós. An ttéilxeArn teAtiAbAC UÁ An iléiLceAnn teAUAbAC 'f^ C1 t ; LAfcuAi*ó ; 
U4siLe Agtif finne Le fÁgAiL 'n^ sptiAró; 
CÁ a píop rriAf x\n fneACCA -] í 'ua ftiAti ; 
'S 5Uf bmne Liom a 5Lao*ó nÁ ^éim ó'n gcuAic 
'S if fé mo LéAn $An mé '^ttf í 
1 ngLeAnncÁn fLéibe nó An rhAoL-cnoc fnAOig, 
tTlAf Af b'eóL *oúmn cLuicce nó fCf ó beA$ irmnc, 
A bÁibín ua fmne, *oá *océi*óeA*ó fiú*o Lmn. 'Sí ^n tléitceAtm Le<\tiAbAc *oo gfv<<yúx\f Af *ocúif, 
'S if fíof $uf cug^f cx\icnex\rh *ot t&\\ rhn^ib r\& 

tTlutru\n. 
Ó, *oÁ mbeinn-re m^nb 'f An b*\f rni' óionn — 
'S a núin, ni Cfvéi^ mé x\$uf é^tmg tiom ; 
TL\ tei£-fe cum pám mé nix\fv c^c ^n pubM,, 
'S gun'b ^oibmn An tx\ *oo bemn featxvo -] cú, 
A fvóf 5Ati -oe^fm^T), bein fgéAtA cnumn a ÓAile 

ux\im 
50 n-e-AlógAró av\ c<\itín *oe<<\f z&\\ f.Áite Uom. 

'S zá fotc cnom cniop<\tt<\c A5 fÁf 50 féan 

Ó b*\nf A bACAif 50 fx\U\ib léi ; 

A píop m^fv ah fne*\ccx\ x\n oá\\\\ au féin 

A^uf f5^\it 'n& te^CAin mAfv bU\c nA ^cf <\ob. 

'Sí b& *óeif e *ó'a\ bf ex\cx\-fx\ f óf ; 

A fúit oa gU\me r\Á x\n *onúcc a\\ feón ; 

A béx\t b*\ bmne nx\ x\n cuac 'p nÁ ^\n *onui*oe 

'S n-Á éx\nU\ic nA cnumne 'f ia*o ^5 fíon-femm 
ceóit. 

teig-re fe^fOA *oe*o' jvÁiT)cib béit 
go bfx\gx\*o fiof a tix\mme ó bx\b nx\ gcrv^ob 
guf te coirhex\f5A\f caca -j te 5f\á*ó x> y Á fséirh 
TIa mítce ó b^\ite gun b' Á\\X) *oo ptéró. 
ní't 015-bfuinne-Att *oíob mf avi cín 50 téin 
go 5CóirhfveógAinn í nÁ ^un gn^\oi tiom é, 
Acc an b^b ciúm te^nAbx\c guf cu^f $fv<\*ó *o'á\ 
pex\fvfAin, 
'S ^ufv f 1115 fí U\$ m-Afb mé 50 cU\oi*óce 1 bpém. An cú t)éntif bAcattAC tjo cU\oit) 5v\c U\oc 

tló íléten *oo meAttvVó c<\|\ páite ó n nJt^S '■ 

Ar\ cú 1únó nó ]j\\ttv\f tf v\oif*oe *oo ptéiTJ 

An c-tib<\tt tm *oo f ,\i*oe*\Tj te f ,\i*óce ó'n fpéif, 

íló -An *oéiTj-bftnnniott cu\itce *oob' AOfAige fnó*ó 

X)o férofeAT) f5*\nu\tt *otu\oi*úe,\cc *s\\ mo óforóe 
fAoi bnón, 

I1ó *\n béic té'n Cv\itte,vú n,\ cév\oc,\ F eA P "° ^ *oe,\f5,\ib 

^5Uf T) 1:1115 t,\$ nu\fb Uv\itc cpéAti rmc Uneóm ? 

CÁ potin Álumn <\fi ,\n ariiflÁfl po. Cuijie<.\-o 1 .sdó é 1 n-" 1|uf- 
te,\U\n n,\ ^^e-óit^t'." Afl CÁlttU1|1 Ae^AC An 5Ciu\U\bv\if , ^\ti 5Ctu\U\bv\if , v\n 5CUAU*txAif Atl 

f 5év\t ti*o ? 
An 5ctu\U\bv\if , An 5ctu\U\bv\if , &t\ ^ctuvtAbAif v\n 

T5év\t ti*o ? 
An 5Ctu\U\bv\if , Ati 5ctu\U\bv\if , ^n ^ctuvUvb^if x\n 

f 5év\t ú*o ? 
'S 5ttf ^Attng Ati cÁittiúf te bev\n v\n cmncétfe ? 

Ctif f ,\ : 
T)m5, "oon^, Tje*oefo, btu\it pn, féi*o feo ; 

T)iti5, -00115, *oe*oef o, "01115, -oon^, *oéf o ; 
"Oitrs, T)oii5, *oe*oefo, biu\it f m, féi*o feo ; 

Ó'f *o'imci5 mo bev\n teif Ati Tjc,\ittitif ,\efv\c. 8 aíi, 1f ge-Ánn -oo cífcvo ftige uá CAfi 
'S ní 5ioj\ju\ iu\ t>o cíf e*vo ptntl 1 sconcán, 
XY\a]\ r<\ mo cnoit)e 'f c1 S LÁn x>e T)iomb*vó 
S if nu\ins fe*\n fíon-bocc 50 mbíonn -Aige be^n 
t^S- Ctin FÁ- 

*Oo bíof corii cnom, cotfi nu\lt te 1u\on-fe,\p ; 
tlí •óé-cMip^'ó mo cofd onm fOT)*\f\ fx\*o céiT>e ; 
Acc *\noif T)o có5f\vó fiotlx\ "oe'n $a\oc mé, 
TTLAf c,\ mo ceAiin tiu\|\ bol^vMi béice. 

Cu|\ r.\. 

tti&Af fe*\cc reAccriuMne 'n mtitU\c Cntnc l)néx\tu\itin, 
'S 5A11 T>e gHÓ A£A1Y\ ^\CC T)\\ 1u\eTu\fv\cc, 
Acc T)o ctnc mo coT)tx\t) 0|\m U\ bne*\g ^néine, 
S T)'imcig fí tu\im teif *\n *ocA\ittiú|\ AefiAó. 

Cti|\ f á. 

Cé fitíT) CAtt coif ctoi*óe 11 a gnéine ? 
Cé be^t) a\hii x\cc x\n CAMttitin ^efe^c ? 
"be^n Cv\ittitífA -j be*\n cmncéine, 
Sm bei|\c b^ti t\Á ^AbvMin te céite. 

Ctif f S. 

v\ l)e.v\n CiT) CAtt Y^ n ^Pftin gtéi^eAt, 

Dob' f ec\f|\v\ T)tnc f itte*\*ó 'f iu\ btntg feo 'féroexvó, 

Y\Á beic -A5 imce^cc ftAn 50 tiuxnt-ap Ginev\nn 

1 n-v\inm &n pi^b^it teif xmi T)c^\ittiti|\ ,<\eju\c. 

Ct1f f v\. 

CÁ v\n fonn 'r^ 11 " Complete Petrie Collection." SlUftAlL A RÚ1Í1 X)S mbemn-fe mV funje *\\\ aíi ^cnoc úx> caU, 
50 n"oé-Anf ax) íia x>eóf a mo fúite x>Att ; 
T)o ó-aoinpinn mo cuéin-fe*\n 50 inoc, 50 mAtt, 
y S 50 T)CA5^1*Ó mo múinnín ftÁn, ftÁn. 

Cuu f Á : — 
Siub^it, fiubAit, fiubAit, A uúin, 

SlUbAlt 50 fOCAIf Agtlf flUbAlt ^o cuiin, 

SiubAit 50 x)cí au -oofuf *\$uf éAttug liom, 
'S 50 UfitUx) mo múipnín ftÁn. 

T)o ftux) mé fíof Af glthn mo gf ÁX)A, 
'S if món u.\ f^éAtCA a\\ 50 mbíox) fé 'cnÁcc 
Au fAOif fe x)o cAbAiuc X)',Á cíu 50 bpÁc, 
'S 50 X)ca^-aix) mo muiunín ftÁn, ftÁn. 

Cuu yS : 
SrnbAit, fiubAit, "]C. inSeAn Ati pAtAicíni$, 
— * — 

'S tÁ Jbfi e^g AOibmn itiausaix) 'f mé '^AbÁit cní í)Aite 
Ó Síoxm, 

Ri ti ri addle oodle 
Dav ri fol de deedle 
Ti ri addle oodle 
Tol di o, IO 

Cé óAffAi*óe inf ak cfUge ot\m acc inge-Ati An 

PAUMCÍmg, 

Ri ti ri, etc. 
"O'f lofntng fí fiof m-^mme nó " 501*06 au b*Mte ó 50 

mbíonn cú ? 
A' T)oocfÁ péiti x.\ b*Mte liom re<\t 1 *oa§ mo rhtnncif'? " 
'Sé Tmb-Anc, u 1f btUAóxMlt gneAncA mé *oo cótfmuig- 
eann 1 gCoinniíb." 

Ri ti ri, etc. 

X)0 *ÓJ\t11*Oe^f-fA 'ik\ !u\ice f 111*0 «Agtlf CU^Af *oi cúptA 

póigín, 

Ri ti ri, etc. 

" 'S truÁ cénónn-f e fém a bAite te^c, a' bf a£<m*ó mé cu 

te póf aVó ? " 

Ri ti ri, etc. 
'Sé *onbxMfc fí, "TlÁ bíot) e^^Al Ofc, cx\f liom if míte 

fxMtce, 
T)o geób<M*ó cú te coit nV^c^f mé, 'f ^aví -oexMAtriAT) 

óm' rhÁicfín ; 
geobxMT) cú fcoc a\\ cAt^m tiom A^uf mxMffimít) 50 

fÁfCA." 

Ri ti ri addle oodle 
Dav ri fol de deedle 
Ti ri addle oodle 
Tol di o. fonn : " Ar\ 5Áifit)ín nómíní.'' CÁ ré 'fAti " Complete Petrie 
Collection (609-610)." II CÁim-fe irrT CodIatd 'f nÁ 
DúifiSm mé. UpÁtnómín T)éiT)ev\nv\6 1 ^cém coip te^\fv\ tK\m — 

Uáim-fe im' 6o*oU\t> "f nÁ -oúif igit) mé — 
'Se-cvú t)ev\pCv\f tem' t.\ob v\n fpéipbev\n tfiv\ipev\rhv\it — 

UÁim-fe im' 6o*oUvó 'f tn\ -oúifigit) mé — 
t)A 6-AÓAttAó pév\pU\c T)péimpev\6 bv\p|\v\-6v\p 
A Ccvpn-potc C|\v\obv\ó v\$ cév\6c léi v\p b<vMtti-6pit — 
'S \ A5 CvAiteAtti nA fv\e^eAt) cpétn' tv\ob T)o cevVt^ tné — 
Uv\im-pe nn' cooUt) 'p x\Á Tnnpigit) mé. 

'S eifígit), a 6l-c\nn, -j 5v\bv\it) bup n-Aipm 6ugv\ib — 
Uv\im-pe nn' 6oT)lv\t) 'f x\Á "Oínfigit) mé — 

'S le^Ait) fv\ cfpúitt £v\6 p5ptntte SAf^nAig — 
Uv\nn-fe im' 6o*oUvó 'f t\Á *oúipi§i*ó mé — 

tTUuu\ mv\ippev\t) acc cpuíp, bíot) ctú mp 5^6 bvMte 
v\^v\ib 

Ó CvAppAi^ r\& Siúipe 50 ciurhvMf ax\ TX\in5in fi*vp ; 

ApT)uigtt) bup tAnn, cu^Ait) fog*\ fé tu\ SA\p.\nc\ig — 
Uv\im-pe im' 6ot)tA*ó 'p tn\ -oútfijit) mé. 

tluAip téit)im-pe tem' cíop ní tfu\oit)ce>(\p mo be&t& 
opm — 

UÁim-pe im' 6o*oUvó 'f r\Á -oúifigit) mé — 
'S ní f,ápCv\ bíT) má bíonn ^on eAfnárh <c\tp — 

Uvúm-pe im' 6ot)Uvó 'f r\Á -oúifigtt) mé — - 12 

X)Á ftúif fCAóc a bro f é fíonuAib -j f é *óf Am^nnxMb, 
gtowe ní bfuigi nn ^f tinn ceAóc a bxMte T)Am ; 
50 bpeice^T)-f^ fíof ut) 'f f í ce^f c *o',á mAtxMfX ^nn — 
Oim-fe nn' co*ot^*ó 'f nÁ"*oúifigi*ó mé. 

1f 'mó bu^cxMttín 05 a €05^*0 50 ce-ánnAfAó — 
UÁmi-fe im' co*oLa*ó 'f nÁ *oúifigi*ó mé — 

X)o cuife-A*ó te fóifne^fu x\nonn tAt\ fAiffse — 
Oim-fe im' co*otA*ó 'f n<Á *oúif 151*0 mé— 

50 bfeicexVO-fA ^n IÁ 50 mbei*ó Áx\ a\\ S<AfAn«Aig, 

tlgxMm ax\ a n*of om 'f ua*o a^ cf e^bA*ó 'p ^5 bp^n^f 
•oúmn, 

5x.\n mife beit ^nn muf a *oce<Ann,Am ^n mAi*oe teó — 
Oim-fe im' co*otA*ó 'f n& T)úifigi*o mé. 

tTlo ft-Án beó fi-Ajt cun i^fúxMfv CxMfbfte — 

Oim-fe im' co*oUvú 'f t\Á *oúifigi*ó mé — 
'S cun nA C^ffAi^e téite m^f & bfuigmn féim if 
ceAnn^f ^nn — 
Oim-fe im' co*oLa*ó 'f r\Á *oúifigi*ó mé — 
ÍY\a\\ a bfeicfum mo mumcif ^.5 uróe^cc 50 *ocí «An 

cAiffe^nn, 
A^uf IÁ tiT) n^ bnuigne x\Á UngfeAT) ^n mAi*oe onm, 
tDufAb ion<Ann 'fA tíft feo n^c *oron *oúmn n^ fft^g- 

tACA 

UÁim-fe -im' co*otA*ó 'f r\A *oúifigi*ú mé. 
CÁ &n j?onn 'f Ari " Complete Petrie Collection." '3 "CÁ1tn 1 n-ARREAKS ? "* 

no 

11 Arh|\An Ati ÓH." *Oo cu5v\p-pv\ btiv\t)v\m v\|\ Afl $Cv\nnv\i5 

A^up blMt)v.\in eite i sCv\ipev\t 'tiv\ "óeóit) : 

1np Ati btL\t)v\in f\A[t v\|\ fr-ÁgAf aíi bv\ite 
t)í ppóipevvp 'p T)v\Cv\tj mi' cóin. 

Uv\im 1 n-arrears, 1 n-arrears, 

Cáfm 1 n-arrears 1 T)ci§ Ati óit, 
U.\im 1 n-arrears, 1 n-arrears, 

S ip bv\o$tv\c ni *oíotpv\T) 50 *oeó, 

Suibv\tpv\it) mé amciott n^ Tuncce 
A511P beit) v\5v\m ciiinne -oe'n ppónc ; 

t)eiT) CAitteokóv\ Ati pv\iT)|Aín 'pv\n ^cúit ,\nn 
A5 ritevVó m\ pút n^tv\p irrt' *óeóit). 

CátWi 1 n-arrears, -jc. 

t)íonn pv\ipT)í v\n b*Mte v\£ ptéit)e Uom, 
S v\g béicit) im' t)éit) mp v\n pó*o, 

A511P p^5^\|\c nv\ pv\nóipce v\5 éitev\rh 
50 -ocnéispinn-pe rém ci§ Ati óit. 

Uv\im 1 n-arrears, -jc. T4 

tHonn bAntroA *oe'n *oníb ^n mo n^ca, 
'S mo can^bac fs^oilce jré'm fseói^ 

tDo penibic bíonn 'tu rop jvac-ai*ó 
'S if rcnACAice bíonn mo ó^fó^. 

ZÁ\m 1 n-arrears, -jc. 

Ce-AnnógAfó mé penibic púTMin, 
VS 5^n -oeAjimA-o búctA *óom bnó-15, 

IIaca cní bpeince^nn^ 'r rctúin ^in, 
A^up truMns xmj\ ^nonn cun cige 'n óil. 

Oim 1 n-arrears, -jc. 

T)o r uAine^r-rA cótftAinte 50 *oéi*óe<An,AC 

Ó feAn-oume Aen^c 50 teón, 
go mb'fe-Ann & T)Ain T5 1 ^ in 5 £un é^voaig 

tlÁ í f^gAinc im' *óéi*ó 1 *ocig -An óit. 

UÁim 1 n-arrears, -jc. 
[Óíonn ré nuÁtAifi a céite.] 

Siú*o onc, a m>ÁCAin mo óéite, 
tlÁ peAC-A-r-A a\\ ^on^c nix\m fór ; 

Siú*o o|\c Y "01115 onc ^n bn^on ro, 
A^ur beimí*o 50 téin 50 m*MC jróp. 
U-Áim 1 n-arrears, -jc. 

[tAb|iAnn mÁÚAin a céite AnnrAin.] 

X)a be^5 onm s^Mge s^n éire<Aóc 
t)o n^g-A*ó ,An xmi 4on,AC 5-An gnó ; 

A clA*óx\if e, n<Á nót onm brwm *oe, 
'S nán f^Á^xMf riú ^n gé ^g^m 5-An ót. *5 

'S cáin 1 n-arrears, 1 n-arrears, 

'S c*\in 1 n-arrears 1 *ocig x\n óil; 
Oin 1 n-arrears, 1 n-arrears, 

'S n«\ p^xóA ní -óíotp^in 50 *oeó. 

A c*\itte,\c, *oo cugAir-re c'éice^c ; 

Tlíou ól-Af *oo gé tiv\ *oo t)ó ; 
Acc, 50 -oeirhm *oiiic, ní p\5pvo *\n c-^von-Aó 

50 n-ólpvo x\n téme X)ex) ) *ónóm. 
UÁim 1 n-arrears, -]c. 

lf -otnne s«\n riiúine<vó, 5411 béAfA, 
5<m rúit te pumn céitte 50 *oeó, 

T)o riiAoróre«vó <\n truÁc<\in 4 céite 
50 n-ól|?-c\*ó ré *\n téme *o'.Á *ouóm. 
Cv\in 1 n-arrears, -jc. 

[SjioipeAnn ré a C15 réin.] 

Ofs-Ait a' *oot,u\r, a\ tleití ; 

O x\n oróce reo rx\*o*\ 'r í ru<\u ; 
tlí't rotur 1 f éitceAnn n,\ 1 nge^Uvig 

'S ní mocuigex\nn cú ^\n fevvuc^mn x\nuA|\ 

Orni 1 n-arrears, -jc. 

« [LdbfiAnn a bc\n.] 

1p rmcro *oom x\ beic conc^ -oe*o' cuéicit), 
A5 *out x\n 5AÓ Aon.\c ^Ati ^nó. 

A "ótune, oán tmcig *oo céitt u*\ic, 

5^n -óeitnr x\n c-éinte*\c c*\n meó*ÓA\n ? 

UÁin 1 n-arrears, -jc. i6 

tMorm -otnne "oem' cme inf ^aó ao 1 X)All 
Y\a bptíc Y 5AÓ Aon <Áic 'nA ngeóbAT), 

^S cuifve-A*ó ntiAif a tugAiT) 50 téifi *oom, 
1f n^i|\ tiom 5^n Cftéic a c^bAifc *oóib. 
Oim 1 n-arrears, -jc. 

[tAbjtAnn An bean.] 
X)o *óíotpxinn *oo cfefpx\f 1 n-émf?e^óc, 

X)Á *ociocf<Á A\\ Aon gut tenV gtóf, 
'S ^n leAbAp fo T)o cAbaifC -Af *°° ^éAt *oom 
50 bp*5f,Á it^ *óéit) ag x\n óit. 
Uáif 1 n-arrears, -jc. 

A be>An, if be^ eAgtA T)é of c, 

^S é c^f\f ac óug-dm 1 n-^o' cof m^f gnó ; 

An te^b^f f^m ní c>Ab-df f -arnn-f e a\\ mo bé,at *ouic 
Ajt -a f aib ^ige X)éAmA\y *oe'n óf. 
Uáim 1 n-arrears, -|c. 

[tAb|tAnn rr\Ái&i\\ a céite.] 

X>o "óíotfxMnn-f e T) , arrears 'na ptmc^ib 
'S óuifpmn é^T^c TtúbAlZA iTy óóif ; 

tlí fM5)Minn Aon pmginn 'fA tílurhAin ofc, 
X>Á x>zaX)a^á x>o óút teif av\ ót. 
Uáif 1 n-arrears, -jc. 

T)Á *ocAb^fvf^-f>A fíon -Agttf céi *óom, 

'S -Afin X)Áu m-Af béite 50 *oeo, 
An c-é-A*OAó if *o-Aoif e cá 1 n-6if\mn, 

Tlí f^5fxMnn-fe itrT *óéi*ó ag An óit. 
Oim 1 n-arrears, -jc. 17 

T)o -óé-AnpMnn-fe m^5A*ó fúgAó teac, 
C-AbAftpMnn cfví j:ici*o púnc *ouic 1*0' *óói*o, 

Cé^vo -acjva CAUMtfi 5^n óúnncap, 

X)x\ n^e^lt^ 5<\n 5Lao*óac cum ^n óit. 

Zá^ 1 n-arrears, -jc. 

TM T)ZAX)A\\ipÁ-rA C-AtAif na Ufi^e *óom, 
An Á\z ti*o 50 n^tAO-ó^nn pA*o tlotónt), 

Oi*ó^eAóc nx\ S^cf-An te céite, 

tlí fÁgpMnn-fe mV *óéi*ó cig &n óit. 
Oim 1 n-arrears, -jc. 

pce bó b>Ainne *oo béappMnn 

'S c^|\b 'n^ n*oéi*ó *ouic Y^ n F * » 

Seiffve-Aó cap^itt cun f^otAif , 
T>^ Df^gp^ 1*0' *óéi*ó ag <an 01U 
UxMf 1 n-arrears, -jc. 

HtiAif\ & téi*óim-fe 50 *ocí m^5-A*ó nó Aonaó 
1f buAite-Ann tiom fiéice óun óit, 

t)u*ó bmne Uom x\n ju^A ú*o & gtAO-ópMnn 
Y\Á '\\ ct\ú*óA*ó fii-Arh ót)' tféxvoaib bu*oó5, 

U-Áim 1 n-arrears, -jc. 

m 

T)o me-AtUMf mo óui*o if x>o óéite, 
T)o meatUMf cú péimg, -o&^ n*oóig, 

Aguf meAttpM*ó cú c'^n^m, ip Uaog^t trom, 
tTlAfVA bjMgpMtt 1*0' *óéi*ó cig xMI óit. 

TZ&v^ 1 n-arrears, -jc tlíofv rhe^UAf-fA m'AriAm 1 n-^o' cof, 
te con^nArh tlíog tlAorhcA n<x gcórhAóc, 

tTUfv cu^Aim *oo *óume bocc X)\\aov\ *oe, 
'S ní *óéAn-óim fém crw\of ^ifv r\Á póiu. 
Oim 1 n-arrears, -jc. 

tlí né fm ^voé^fvf a*ó *oo céite, 

Acc 50 *ocf oi*of eÁ-f a av\ f^og^t <a oexvó fvórh^c, 
ílti^ifv a t^^Ann cú a feAile 50 *oéi*óe^n^ó 

'S ptu*OA ó sac féit ^fv *oo bfvóig. 
U^ifv 1 n-arrears, -jc. 

t)eifvim-fe $ufv tu$ fí a 1iéite<<\c; 

tlíofv trvome^f te tiéinne f\ix\m fóf ; 
A$uf 50 *oeirhin *oi m.vfv ge,Att ^fv av\ méi*o fin 

tlí f^SjMifj mé 56 xMci gan ól. 
Oim 1 n-arrears, -jc. 

1nneóf<vo *oo'n jz^a^a^jz tjo tféite, 

Y\Á fCOpfxVÓ AH f.<\OgAt CU x\fv av\ ót ; 

tliiAifv a téigf 1*0 ojvc excommunication,*" 
tlí bf^gAi*ó cú ó émne aca *oeóf. 
Oifv 1 n-arrears, -jc. 

T)eifvim-fe gufv mex\f<\ cú féini^ 

Y\Á mife Y céxvo *oume ^\m' jrófvc, 
tT),Afv gtifv ótAif *oo ÓVJ15 púinc 1 n-éinfeAcc 

U^m<\tt IÁ ^onAig *oo*o ) *óeóm. 
Oim 1 n-arrears, -jc. CoinneAlbÁÚAX), r^'t-m ha tn-dtt-Acc. i9 

Í)í0f-fx\ U\ ^orivMg 1 -gCoif ínírj, 

An c-occrhA*ó U\ fice<vo -oe'n fógrhxMA — 
Cé caffAifje coif pótnf e 'f mé mV 4on*\r\ 

Acc m-Át-Aif mo céile 'r í ^5 ól ? 
Uiim 1 n-arrears, -jc. 

tVfe^np^ thhc mo óótruMfte *oo §U\ca*ó 

^SUf tei^inc fe*\fTK\ *oe'n ót 
Y\Á cincim 1*0' bfuiro inf Ati pe*\CAt), 

T)o rje^\n 'f *oo lednttaí gAn tón. 
Oif 1 n-arrears, -jc. 

Hti<Mfv a céróitn 50 *ocí An c-^on^c 4fi m^iT)in, 
£x\g,<Mm cui|\e<\*ó cun ^tome rhx\ic T)'ót; 

Sm í x\n óórhAifvte if mó §U\c^im, 

tTl^f 50 bfAnp^mn *ó\\ rjUMfe*vó 50 *oeó. 

Oim 1 n-arrears, -jc. 

[tAbjlATItl A beAtl.] 

tlí fe^fÓgxMT) -Atl C-Ót *0U1C ACC CxMTI-Att, 

'S beró cú 5-An hacA x\n *ofvoió-t)fói5 ; 
tlí f eicfif <\on fpíc *oef m\ pUMtif, 
tló if rjfé^5^\ó é Cx\n<\*ó tlAOirh pót. 

Uv\ cú 1 n-arrears, -jc. 

tlí ófveiT)finn t1x\orh pót t\Á tlAOtn pe^*o^f\, 
An cé iAff\fÁ\i*ó x\n xvccumge cóin, 

H^ 50 fx\ofvCx\f na cé^voc-A níof me<\f^\ 
TU rmre 1 T)c*\ot> f cACAtfi be^g óit. 
Oim 1 n-arrears, -jc. .20 

[LAbjlATin AT1 bean.] 

tlíon rhón *ouic &n méiT) fin, & peACAig, 

SoAnnfuvó nÁ f e,ACAíf-fe f óf , 
A beic ^5 i,AnnAi*ó, <a$ 5ui*óeAóCAinc 'f 45 c-ACAinc 

Uú fAonAT) x\n nA fCALLAíb c^ nórh,AC. 
UAin 1 n-arrears, -jc. 

[b'é -oeifie Ati fséil 30 n-oubAific r é ; — ] 

A*orhuigim, 5éitUm ; r ctngim 

gun "óeine^r ^n *oonAf f ^*o ó, 
^5 u f 5° *oeirhin *oíb 5-An rhói*oe, gAn rmonn,A, 

tlí ólp-A*o ,acc gloine 'f^ ^°- 

CÁim 1 n-arrears, -jc. 

CÁ ati ronn 'r Ari " Complete Petrie Collection." 1r réiDifi An 
c-AiiifiÁn ro a 5<\bÁit niAji corhjiÁ-ó it>iji beijic nó ujiiúji. t)om. 

Af mo gAbÁiL cfví t)'L'Ac CLiac *óom 

go *oi>An-moc Af mAi*oin, 
T)o CAfA-ó CAiLín 05 of\m, 

go n Aib fS^iL a' f óifí 'tu Le<ACAm, 
D'pornuig *oíom An óigbe^n, 
[í Cá gcórhnuigeAnn cú, <a rhAncAig? " 
" An a' *ocuaic cá mo Lóifoín, 

1f Ann a córhnuigim Le feALA*o. ,; " tp Attfltf f5év\l nuA *óúinn, 

Ó'p cti if *oéi*óev\n,M§e "o'pSs Ati bvMte, 
An mv\ipe,\nn *oo céite 

t1ó v\n p,Mb fi puMfi ájAC? " 
" Ó •o , f?v\5v\f im' -óumt) í 

50 cmti *ou\cp,\c v\i^e bvMte. 
A^up *oocctnp ní ópAgAtnn-fe 
T)o LetgeAffAt) & 5^U\p." 

" Ó étfc, étfc, a óisfif, 
CS bpiop x\Á putl nu\|\b, 

S 50 n^eóbiruMp le n-,\ céite 
50 *oeó *oeó |u\*o v\ riu\im:e<Mn, 

TT)v\p cá v.\ip5ev\T) tf óp «.\5v\m 
^511 p móf-fcoc v\p Cv\U\tri, 

S mé fétntg nu\p nóódf 
A5 cóiniu§v\*ó *oo tev\pCv\. ,, 

u Ó étfc, éipc, & 015-be^n, 

Cátm bpeói*óce U\5 CvMcce; 
ZS mo rii u ipi 51 1 nó-05 opm, 

S ní cóip u\*o A f5v\ipe^*ó. 
ttlÁ u,\ *oo pppé ntu\-ó AgAC 

A511P món-ctiro te Cv\iceArii, 
QP, *oo geóbvMp *oo pog.\ céite 
te*o ) c.\ob *oe,\p ag CAtfceAt." 

" T)o cti5v\p sjvvó móp *otnc, 

X)ot)' gptivMT) *f *oo*o' te^CvMn, 
'S *oo*o' córiipÁt) binn bév\pv\c 
U,\ CAf éif mo cporóe óvMce^rh ; 22 

H1a|\a T)d5ifv "] tné póf a*ó 
Le córh^ifte r\& f^s^fc, 

Ó ú'ú^cctiigim T)om c,áifv*oib 
50 bpSgf ait) cú m^fvb. 

*Oo bé-dff-Ainn -otnc féifín, 

X)Á mb' f éi*oif\ cú meAtU'ó, 
1l-dincioffiúf\ cfvAOb^c 

50 mbeA*ó c^ob <Aif cum OAicce, 
CnAipí 41^51*0 1*0' téme, 

T)ótxMnc -aon rh^fic^ig, 
'S a r\úm-f e<Af\C mo ctéibe, 

1f teAC f ém mé f^T) rh 41 ffexvo." 

" A gfÁ*ó 5 e ^L 'f ^ 6iALLdi§, 

Uaja fM|\ Uom-f^ 4 bxMte, 
'S "oo bé-Aff a*o fém Ci^n *otnc, 

peAf ciAttrh^fv Lán -o'^n^m ; 
1f ^LAf 1A *° A f úiLe, 

'S a úfLA btn*óe crwvcac, 
'S if m^igifcif m^ic pfionnf^* é, 

'S *oo LúbfxVó fé bACA. 

1Do fLÁn beó-fA fiAf cugAC, 
A 5f\iAti-bfvtiinniott ^ttnnn, 

'S a CAitín ciúin ci^ttrfixMf 
Ó Mf c-Af íb HÁCAig, *1f lonann 'pjiionnfA' ^nnfo -j ' pionnra' -j fi 'fAbfeif Ann,mAji 
if mmic a éíceAf. 23 

5o mbío*ó n-A pip 05A 

A5 CeAÓC aVO' 1A|\flAlt) te sn<\*ó *ÓU1C, 

'S 50 mb'piú cú rru\c n\nlA 
T)o cnu\tt cuJac c<\n pÁite. 

O mo le^nbAí 5<\n cíonA*ó, 

5^n néi*ó ip 5^n <\ip$e, 
5^n puim cun 'tu mbéile, 

Ó *o'fM5<\r <\n bc\ite ; 
Oi*o pi^vo 45 nmnce 

te bc\oip m\ *oíccéitte, 
'S mire x\5 piubAt coilLce, 

'S ti4 r^g^inn *out *ó\\ bpév\cAinc." 

CÁ An porm 'p At1 C» P. C. " RAicmeAC, a beAti tDeA^/ 

— ♦ — 

T)o cuipe^p mo §e*\n|\x\c*\ile 50 tX\nn<\ ua liAome 
A *o'iA\nfAA\i*ó fCAimpí nó c^\c<\í mípte. 
HuAin & c^inig rí a b*\ite, ní bU\ippev\*ó rean a' cige é, 
1p nv\icirje<\c, a be^\n be<\5, pcAimpí 'p ím Ain. 

Cun pá : — 
ílAicmex\ó, a be^\n be-cv^, a be*\n be^g, a be^\n bexvs, 

TlAicmeAó, a bec\n bex\^, pc^\impí '^up ím 41 n ; 
TlAicme^c, a\ be*\n be^s, <<\ t)e&r\ be^\£, a be*\n be^, 

tlv\icine-c\c, & be^\n be<c\5, v\^up *oéx\np<\imí*o x\n cípce. 24 

TLÁ ag món fxMffi05 1 mto^nfVA nA hAome; 

"Cá bean aca ii'Á gtAtiA'ó ^gtif bex\n aca t)'^ fsníobxvó 

ann, 
1f be^n -aca *í>\Á f-áf^T) of aonn conaáin a\k a -oíciott, 
AStif fean-be^n ^n -a conn,A5iob *ó'-Á te^\tA*ó Af <An 

nsníor^ig. 

Ctlf f,Á >Afíf . 

ílí rc-Aimpí av\ c-<Af<Án fo n,Á pnác-AÍ fsníobtA, 
Acc ptún ó'n Sp-Ámn cní ,Áifíb f íot>a ; 
An cé íoffxvó círce *óe x\n m-Ai*om c'néif v\a hoi*óce, 
T)o btiAi*óf e,A*ó fé an nÁf An tfVAig rhóin n,A tiAoine. 

Ctlf f-Á x\níf . 

Uá mtiÁ b-Ann-fionri-A 1 mt)<Ann a via hAome, 
tlft fiAT) c^ice^ó x\n av\ fCAimpí feo fcníobA*ó ; 
tDeitiT) fiAT) s^f b é 'f bíonn te^CAóx\ 'tiA cnoi*óe ifdg, 
'S bíonn CU115 -Af -a ^CAnbAit An f e<A*ó to-50-n-oi*óce. 

Cun f-Á Afíf . 

11^ mni fionn-A fAinfiog-A zá 1 mt)<Ann,A n^ hAome, 
Hí ^nó T)o óte^ccxMT) f iat> f c-Aimpí T)o f cn íobxvó ; 
ttfonn ptún ^eAt n^ *oéire 'oa 1 scorh-Ain nA noi*óce, 
A^uf cf úf caí T>e'n cf ónc f Am 50 T>eó níon cuibe *óóib. 

Cun f^ x\níf . 

t1u<óin a gtUAiftgeAnn ItlxStne, SiubÁn -j Sfte, 
flón & '^uf Cáic, if f-ÁfCA a bí*o fixvo ; 
An jtis-A -Af An gctÁf 'f An ó^ifc t>'á tíonxvó 
'S mo óeót 50 bfvác fib, a rhti^, coif Aoine. 25 

Cuf ipÁ : — 
tt-Aitineaé, & bean be*.\5, ^ beom be^s, a be^n be^, 

TlAitineAó, a be^n be.45, fcaimpí 'guf ím xMf ; 
HxMtine-AC, ^ be-dn be^s, ^ beAti be^g, -a bexMi be^s, 
'S if be^s jm tfiAit ,an fCxMtnpí, triAfA mbe^t) an 
c-ím Aif\. séAtnuf ttio rhíto scór». 

(iTlAfi CAncAfi i n-í6 UÁúac é.) 
♦ 

A óxMtíní An b^ite feo, rjeinirj-fe bfón Dem' fséat, 
ÍTlAf if cAilín be^s trnfe c^ ctipite cruMtjce ó'n 

f AOgx\t ; 
Úus^f cum^nn tjo rjume b^ bmne 'f b^ bf eÁgc^ ceót, 
T)o cuaifj u-Aim a\\ bófvrj tumge, 'fé Sé^muf mo rhíte 

fCÓf\. 

tHonn m'ACAif 'f mo rh^txMf 1 n-e^ffwMrj 'f a^ brung- 

m tiom féin, 
'S rj^ jvárj 5Uf tetrT buige rjo meAtUvó mé a\\ rjcúif 

mo fóogAit ; 
t)ím-fe -o'Á fuUMng 50 rjubAó 'f 45 fiteATj nA nrjeóf , 
Le cum^nn rjo'n curuif rjo fu^ x*f\ mo rhíte fcóf. 

1f btixvóAin ^n z&ca fo rj'imcig uAim Sfuvó mo ctéib ; 
tlí ciocf ^irj fé a baite 50 rjcAbAfvfAirj fé cúf\f><M An 

Cf40§<Mt. 2C 

X)Á bfeicfmn mo íum^nn te rumneAm *oo nicfinn y r\& 

ÓÓtflAlf, 

'S *oo ctúm*oógAinn te bite é, 'r-é SéAtnuf mo míte 
• rcóf. 

U^g<yo 50 b-Ájan coitte AS^r CAitfeA*o ^nn *oeife mo 

f\AOgAlt 

'S^n -cMc r\Á peicpeAt) 'f n,Á ctoiffexvo acc gtón 

na n-éAn, 
Af ^n gcfv-ánn ú*o r\Á cuice^nn Ar\ bite *ói 1 nseimnexvó 

r\Á 1 bfógrhAn, 
'S tex\gfA*o ó'n fite<vo te cum^nn t)om' míte fcón. Ati ctíinnín tín An btMt)xMn f Af Af póf-Af rcón mo cnoi*óe 
X)a g^ini*o m^n tón xMci fé púinc tín, 
Acc ^nnf A111 nuAin a pófdf *■] cuAtriAin 1 *oageAf 
t)ío*ó bun Af ^n bpúnc 1 gcionn cní rhí. 

Cuf fÁ : — 

Ac, mo be^n if mo ct^nn if mo cúinnín tín, 
tTlo cúptA púnc 5^\c IÁ 5-An fníom, 

X)Á IÁ 'v\a Unge 1 n-^g-Ai*ó t^e 'r\A f ui*óe 
'S 50 *ocó5Ai*ó T)ia *oítif a cúf &m *oíom. 27 

UuisevVó ^ac n*Aon mo f^éAt 'f a bfíg, 

íTlo ceAtiSAt 50 héA^ 'fA cfAOgAt te mnAOi ; 

íluAin a *óeAf CAf au béic 1 n-imiott a' Cfléibe 
5uf ceApAf-fA fém 5ti|A tfiém tiom í. 

Cun fÁ. 

TluxMfi a rheAfAf ^ufv togAf-f a cogA mnÁ cige 
50 CAif Y 50 mo*óAtfiAit 'f mo fojA, *OAn Lmn, 
ílí hArhtAi*ó a bí acc An c-otc 'ua cfvoi*oe 
^S U T "o'P5 P mo ceAim gAti rheA&Aif , £v\n bníg. 

Cu|\ f Á. 

Uá beAn ASAtn pém 'f tu\r\ rhAifvi*ó mé í, 

TlÁfv rhAifvi*ó fí A5A111 'f 11 Án riiAifvi*ó mé í. 

T)Á mb' éi^eAn *oom éine a fiubAt te n-A ctoinn, 

50 f\AbA*o fé ii-a cnócAfv 1 j^cionn C|\í rhí. 

Cun f Á. 

TluAin a gAbAim-fe pAfv Y AniAji An cffÁi*o 

tem' púmcín Un 'f tem' úinnín ftiÁc, 

Dv\ *ocrviv\n a *ocuittim ni bfAgAnn itn' tÁnfi 

'S *oo'n *oonv\f a beirvnn mo cui*o *oef 11 a mnÁib. 

Cuf fÁ. 

« 

11uv\i|\ a céi*óim 50 CofCvMg te céA*o *oe'n im, 
tlí fmev\|\CAf mo bfó^A 1 scótfiAifv tiA ftige, 
Acc beAn *oef ua córhuffAin 1 gcúinne au cige 
'S í 'ua co*otv\*ó 50 fv\m 50 heA*Ov\|\Cv\ btu*óe 

Cuf fÁ. 28 

tluAifi a bfAiceAnn fí mtfe ^5 ce^cc cum 4n cige, 
Ueine rhxMC rhótiA cuipe*.\nn fí fíof , 
Sciúriuige.<\nn n,\ temb *\p fUAro ^n cige 
A$uf f^AOite^nn a\\ fiubx\t *mi cinpnín Un. 

Ac, mo be^n if mo ct<\nn if mo cúifnín Un, 
1Tlo cúpU* púnc 5<\c l>d ^An fníorn, 
Uobx\c ^fv a b^Mf -j píop ten' Aif, 
A^uf if cunu 'f-A rjom^n cÁ ngAÓ^nn *\n cíof, 

Cui|ieA*ó Ati ronn 1 ^ctó 1 n- (< 1jiirleAOA]i nA gAexnt^e " le 
•oéróeAtiAije. Rém-cnoc mtiA Dtnfte. 1f fAt)^ mé A5 5tu4ifeAóc ^5 cujv cu<Mfif5 mo gfx\*ó 
Ufí gte^nnc^ rjubA u^igne-Aó ^m' f\u,<\$;*Mfc cun fx\m, 
A fxMfiAit níon bu^it tiom cé guf cux\p*ouigeAf & U\n 
Ó jtxMfíb íia UuAice 50 bpuac ge^t n<\ mt)Án. 

'S if f at)a *óom a\\ buxMTJf e^rh 45 cuf cuAipifs mtii 

*outbe 
Cun 50 bfe^CA u<\im ftiAf í *\p Ar\ móp-cnoc 'íia fui*óe, 
t)u*ó cfoc^nAó cmg buACAó & cu&t& téi fíof 
Af 5AÓ c^oib *o'Á guAitmb fj'x\ tu^fgAfJ te ^aoic. 29 

H 'S c^ cín nó cá tu\ic *ouic nó 1 sCtáp luipc *oo bín ? 

tTl-Á'p <\n buxM*úinc c<\oi, pui*ó lÁirh liom 'p c^bAin fUm 
fé 5^0 bui*óeAn, 

<\n cú mxMg-oeAn n^ mbán-gLAC C115 5f^*ó ce.<\nc *oo 
T1>AOip, 

íló av\ fcu^ine ciúin gnv.vóm*\n f^iob P-Ánipó'n -oUjVdoi?" 

1 tlí hémne mé 1 n-^o' con *oe'n méi*o pm *o'^ifvigip, 
Aóc óvMtín CAom 5^e*ótAó ó'n *oc<\ob eite 'n cín ; " 
'Sé -oubAinc fí Uom, í; p^s mé ; ní hxvób^n *ouic mé," 
Agup u^im-pe *oo téim fí tnáfv é^n ,<\n An gcp^oib. Ati CAitín De^f RuAt) ponn : " be<\n x\n fiji ttuAnJ." 

1 n-Aiptm^ *oom pém ,<\néin 'p mé mV teAb^i*ó im' f u^n 

50 itAtfcAf-f\si '*out 'om pópvó tem' rcón cnoi*óe 50 
hmcinneAó ru-dinc, 

C)í ninnce -j ceót -j ceót pí*óe *o'^ *p pnex\5-<vú tenV ótu*if 

A^up céAX) ^iní óin ^n An mbón*o tem' c^\itm *oe<<vp 

fUxVÓ. 

'Sé UiobpAi*o Á\\Ar\n Tj'fxVCAf -Ap\ mAi*om Dé Luain; 

tlíop fc^voxvp *oe'n pc>din rin 50 *ocámige.<vp *óo'n 
T)Ain5eAn x\n cu^int). 

Cé geobxvmn óp cionn ctÁin aóc mo gnÁ*ó 'f í 45 
imipvc <\n p^u-Aib, 

'S x\n iompó*ó an rhxvó a bí An cíonxvó 45 ^n ^cAiUn 

"Oe-Af f\UA*Ó. 30 

Siú*o onc, & Se^gÁin, ní f^rAm ^n b^ite 50 tuan, 
'S 50 bfuit mo cnoi*óe cn Ái*óce g^n rÁgait ^Atn Af\ 

An *OCAT)T)í nÁ & Uiac, 
'S ^un b'é *oetn r\A mnÁ tiom 50 mb'fe<ánn teó mé 

mAnb 'f^ 11 uxMg, 
TTlAf\A T>cnéi5fi*ó mé ^\n ctán, an c^inc 'f An c^Mtín 

T>eA\* nuxvó. 

Tlí cnéi5fe,AT)-fA au ctán, au cÁinc n<Á av\ cn^Aine 

cnuxM*ó, 
tlí cnéisfexvo r\Á tH^tne, au be^n rhÁnt-A, 'p <<\innin na 

5CU-AÓ. 
An Aon<xc &' ttLÁncA cugaf 5ru\*ó 1 CAitne^rh T)'Á 

51*1140, 
^S & ntnn ceanc mo ctéib, r\Á cnéi^ me m^n ge^tt a\k 

r\A buaib. 

téx\n *oof r\& buAirj, if bUA*ó<\ncx\ a T)'p\5<\i*o fi-AT) 

mni — 

t)íonn bn^on aj\ a n^nu^-ó ó tu^n 50 *ocí m<\roin "Oé 
ttt^inc 

A ti^cc CAiUn ciúin rcuAm*ó<\ m\n *óuAt *oóib imcex\cc 
cum fÁm, 

A^uf tetbmí tuAice ^5 r^g^it bu-ACxMf -7 gfuvo.Aim 'íia 
n-^ic. 

T)o óonnAC-f^ m*oé í 1 n-é^TMQ fiop<\ 1 bf a*o uAirn ; 

t)A bne^g^ í n^ t)énuf x\n fpéinbe^n, 'rí x\inmn ua 
5cu<\c. 

tlí't Aon ge^ttArhAinc fA' cf Aogat ó'n x\en 50 -ocí x\n 

CAtArh Anu<\f, 
tl^n CU5 fí *óx\m rém -| c<\néif fin -o'imtig fí Ux\im, 3i 

tlft Aon cftAC mr.A coitt r\Á fuit rnAróm 'n^ bun nó 

'íia bÁnn ; 
Hí't ^on bneAC mfA Unn nÁ héinigexuin ^n b,Árvn uifge 

A5 fnÁrh ; 
tlí't >Aon fA^Anc jm níogAóc nÁ tiéinige^nn cum 

Aifnmn ,a nv\"ó, 
Acc ó *o'imciS fí uAim, ní món 50 mocuigim an U\. cáic ní t)ui£)ift. UnÁcnóinín be-A^ *oéróe.\nAC 'r mo cnéA*o -as-aiti 'á cun 

ó'n fíon 
1 túib t\A coitte cn^obvMge, 'f nÁc AenAó mAn bí mo 

cnu\tt : 
t)í An cu^c 'f ay\ ton 'f ^\n céiftf e-ac ^n féinf e 'f 5>ac 

nócA fíon, 
'S 1 mbun 'f 1 mbÁnn ~£ac bé.Anf,A 50 mbei*ó Cine 'ge 

CÁic Tlí t)uibin . 

"Cá Uor AóÁmín féin gt^if A^Am féim^ ^5 ce^nn mo 

cige, 
A^uf bíoj«m 5.AÓ mAi*oe-An $n éme An rpéinbexMi -Ann 1 í 

nórh-Am 'n^ f ui*óe ; 
ZÁ te^bAf x\ici -oe'ii $<Ae*ótinn '? beA^^mín *oe'n 

t3éAfU\ cní*o, 
'S 1 mbun 'f 1 mb.\nn ^ac béAff-A 50 mbei*ó 6ine '^e 

CÁ1C tlí T)uibin. 32 

Cá míte T>At 'n>A ctóicín 'f 4 bf óisín Af *o^t An f f 4015, 
'S gúnA "oe'n fAifCAn nuA*ó uifti *oe'n cpófro ú*o 

bíonn A|\ mgm &n fíog ; 
'Sé *oubAifc p, "Sui*ó fíop, óigfif, 50 fóit be<\£ 'f ni 

*óé,anfAm moitt, 
'S *oo fv^g-dmn-fe ><\fíf 1 n-ói^e, t>á mbe>A*ó f crotA '^e 

C^ic tlí Thiibif ." 

T)o f ui*ó fl Af bínfín cdob tiom 'f mo géA^A *oo tuic 

tiom fíof, 
T)o fíte^f n^fb' Aon be*\n f ^og^tc^ í 'f guf b*\og<\t 

*oom í tex\cc mV tíon. 
íá An cú p^ttAf nó x\n cú Vlélen nó x\n óéA*o bean *oo 

*óóig mo ófoi*óe, 
íló at\ be^n *oo tfntt n^ céx\*oc<\ 50 f<\ib 5-AOt 41C1 te 

C.\ic tlí T)uibif ?" 

í( 1f be^n fó-móf 1 bpém mé 'f mo céite *oo óux\i*ó 

t^f cumn, 
tTlo ctx\nn 50 bfuit 1 n*o*\o|\-bfui*o 50 cféit-La^ 'f 

5-An pne^b 'n^ 5Cfoi*úe, 
Aóc eifeógAi*ó CUvnna g^'ó^S 6 A 'S U V téimfi*ó 50 

meAf s-ac ct<\i*úe<<\m, 
'S suf'b é uu1 f ^5 u r *oeine mo f^éit-fe 50 mbei*ó 

éif e fóf 45 Cáic tlí t)uibif .'' 33 seÁ^Mi ua ceAttAi5 i aii báf X)o bí fe*\n ^nn f-cvo ó sunb' Ainm *oo SeágAn X\& 
Ce-AtlAig. Ru^At) m<\c *oo **] ní hé gAó éinne cuin- 
feA*ó fé m^n x\Cx\in bAif*oi*óe teif. t)í *\n te<<\nb 1 
bpvo 5^n tMifoe. Óimg x\n *o<Cigex\nn*\ cuige. 
ÚA1|\5 fé é féin cum a\ beic itu x\c<<\in bv\if*oi*óe x\n x\n 
tex\nb. 

"A/' «Afflw Se*\g<\n, u a\\ a fon ^un *oume fógv\ncx\ 
cu, ní cuinfinn mu\n <\tx\in bv\if*oi*óe tem' tex\nb cu. 
Uu^^nn cú mófv\n fAi*óbnif *oo *ó^\oimb n f^g^nn cú 
mónx\n eite *\n,<\-bocc. ílí cógfAi-ó mé 1 n-*\o' con 
cu." 

ÚÁini^ x\n cÁi*óbiffeóin cui^e. 

" Á" x\nfx\ Se-Ág^\n, " CAbAin *oo bóc^f onc. T)o 
néin *óe^ttf^\itti, ní bei*óin-fe 1 n-^o' con mx\n xVCdin 
bx\if*oi*óe x\5^m. ,) 

Cx\m^\tt 'nA *óix\i*ó fx\m c^img Áti t)x\f cuige -] 
*oub<<\inc fé teif 50 f e^\f ógx\*ó fé teif x\n te^nb, r>Á 
mfrcvó rhAic teif é. 

" Ó, iftuj\\ Ati fe^n ceAnc/' ,dffx\ Se,ágx\n ; "bein- 
ex\nn cú x\n bocc "j ^n nocc te^c, x\n l&^ -j x\n Lái*oin. 
tlí't Aon fpte^*óóx\f te hémne as&z." 

Sex\fx\im x\n t)x\f teif x\n te^nb. t)í Se^g.<\n -] ^\n 
t)x\f muince^\fÓA\ te n-x\ céite ,<\nnf Ain. 

T)ubA\if\c x\n t)^f te Se^gAn, IÁ, <( ÍTL\ *óeinex\nn cú © 34 

mo 00^1^16,' ' a\\ feife^n, "bei*óif a\\ ua *OAoimb if 
f,<M*óbfe infA *oúc<Mg. teig ^ítiac 50 bfuit eótAf móf 
a\\ oroe^f a^ac. ílu^if a ciocfAi*ó cti 50 *ocí te,AbAi*ó 
^n *oume bfeóice, ce^fbÁnf a*o mé fém *ouic. 61^^^," 
a\\ feife^n, "50 bfeicfi*ó cú mife ^5 a ce^nn, zá fé 
fin -Ag^rn le bfeic tiom. 6mne 50 bfeicfif mife ^5 
a cofAib, ní't a X)ac ofc é teige^f. Acc bío*ó ofc 
f éin, émne 50 bfeicfif mife a^ Á ce^nn, 5A11 b^c te 
n-A teige*\f. U^b^if fu^f é." 

T)o bí móf^n éife^nn *o^ome bfeóice bí c^bdft^ 
fu^f ^5 r\A -ooccúipíb "| as r\A f^gxMfc -j *oo teige^f^*ó 
Se^g^n i,A*o, -j bí fé ^5 fxSg^it tnóf Ár\ 41^51*0. tlí f*Mb 
cojuvó a\\ -Aon *ooccúif -j bí ^f Se^gxMi. 

T)o bí fé IÁ *oef n^ U\eceAncAib $uf cuaIa fé 50 
fuMb *oume u^f^t móf ^5 f^g^it bxMf -j cuife^vó fiof 
a\\ SeÁg-An óum ^n *oume bfeóice *o , fioffug^*ó -j *oo 
geób<yó f é r\A céA*ocA púnc, X)Á 'oza^a'ó teif é teige^f . 
taAftxáin >dn t>*\f é féin «45 ce^nn ^n *oume u^fxMt. 
Cfoic fé a ce^nn a\\ SeÁg-dn cum a r^ÁX) ^au a\oii cuf 
ifce^c a -óé^n^rh a\\ Ar\ n*oume bfeóice, m^f bí fé 
cum é fin a bfeic teif. 

t>A be^5 ^n rhxMce^f *oo. T)o pfioc Ar\ cfxMnnc 
SeÁg^n An c-xMfgexvo móf a c^ff-dc -j *oo fUxMf fé 
f eifc cum ^n *oume uAfAt a teige^f. 

" Á," A\\r-& SeÁg^n, "'ní't ^n fe^f fom focfuigce 1 
^ce^fc ^gxMb rr\A\\ c<\ fé. lompuig a ce^nn ^nu^f 
tru\f fo." Ca*o *oo *óem fé ^cc a cexMin lonncÁit 'v-au 
aic 'r\A \\ a^X) a cofA ! tlí féA*OfA*ó ^n t>Áf ^\n Áic 'n^ 
f^ib fé f\\5Ainc. T)em Se^g^n fíog^f tu cfoife -j 35 

rj'einig av\ rjtnne bneóice -j bí fé óórh ftin ~j bí 
fé nix\rh -] fUx\in Se^g^n av\ tu<<\ó fAOc^in *oo bí 
^e^ttu-A. 

Hu-Ain 4 bí SeÁg^n ^5 ce*\cc a bAite, *oo bu^it ^n 
th\f Leif : ' T)ev\ttn<Mgnn tu\fv b'*\on rh*\ice<<\f *oórh-fA 
cóiru\inLe cAbv\inc tjuic. *0'imnigif av\ cLe^f roin 
onm ó cn\tu\ib, -j Anoif, ,J v\j\ feife^n, " c*\in fém te 
tx\f Tj , fv\gv\iL." 

" Ó rhtnfe," x\ffA Sev\gv\n, "cáb-cvin *oom fp*\f cúpLA 
IÁ 50 n*oé^nfv\*o m'-Aitnige -j 50 n*oév\fvfv\i*ó mé mo 
p*M*one^óA -] t\Á Vjá\c tiom," a\k feifean, " 50 bf v\g4ifv 
me Ca\|\ éif mo pv\i*onev\CA a f Á*ó.' , 

"SevVó, geób-Ain pn," A\\f av\ th\f. 

T)o c.\mi5 v\n tv\ 1 mtx\f v\ó -j *oo cÁim^ av\ LÁ urriv\n- 
v\Cá\|\ **] au nu\bv\c pv\i*oin a *ourjx\irvc Sev\gv\m nó Aon 
cuimne,\rh ^ige Ain. T)o bí <c\n th\f cfv\róce cév\fCv\ -j 
ní fé-A*of a*ó fé bnetc x\n Sev\gx\n coif , ci*\n nó c^tt 50 
*ocí, Cv\rv éif cúpU\ btiv\*óv\in, ^un imcig cuirhne av\ í>Áif 
Af ce-Atin SeÁgvMtu CuAró f é 'f^ C<\Cv\in -j rj'ót fé 
bfu\on biocvútte. 

íluAifv a cimi5 fé a bvMte, cuv\i*ó fé a\\ a -úá gtúm 
A5 f\Á*ó a p-ArofeAó-A. SevVó, mÁ *óem, níon bfuMt fé 
fx\ic ^ufv U\rhuig x\n t)v\f a\\ rhumeÁt é. 

" Se&U*" a\\ feife^n, " if trncro *oom ce^óc fU-Af 
te^c. Ux\oi vVgAm 'fx\ *oe1fve. ,, 

" X)a\\ fiAfj, ^11^1," -cvff^ Seig^n, u -j if x)óóa r\Á 
fuit *out uaic x\noif x\5v\m." 

" 1f 'tnó cte^f imfvigif or\m rv1Am/ , x\rvfx\ aw t)v\f, 
" acc ní imfeóg*\in a ctutte aca orvm. TX\ fvx\gc«Á 36 

ifceAó 'jm 11 tnbui*oéAt f^m tAtt, *oo texmfAmn ifce^c 
cu -j *oo tAócfxMnn cu ifcig &nn. v 

" A ÚigeAjAn^ tf ócAitug," ^ff a SeÁgxm, " c'onnuf a 
f^gAT) -Ainrhit)e m^rv tuf,a ifceAó 'fA* 1 mbui*oéAt? " 

" T)o fiAgAinn £o mxMt," ^ffA An t)áf ; . " cex\f b^n- 
fAT) *ouic 50 f AgAinn." 

T)o *óem ^n t>áf é fém com fu^fwxc te tuic*j ifce.dc 
Y^n mbui"oé^t teif. HuAin a fu^if Se-Ág^n ifag é, 
buAit fé An cof c 'f^ mbui*oéAt. 

" Se^*ó ^noif," Af feife-An, " fx\n -Ann fom ifag 50 
lei5feAT)-f & ^m^ó tú." 

" Ux\bx\rv f A1T) mé fpÁf CÚ15 mbtiA*ó^n eite *óuic/' 
Aff' av\ t)xSf, "x\cc me f5A0iteA*ó ^m^c." 

" Tlí b^ogAt '50 n*oé^nf a*o, >a c^nV' ^ff^ Se^gxm. 

CuxM*ó fé x\n rhuttAó f Aitte "j *oo c^it fé ^n bui*oéAt 
AtnAc 'f^ tDfxMffge. t)í ^n bui*oé^t *o'>Á óaitearh ó 
tuinn 50 cumn Af feAt) cní mbti<<vóAn -j ní bfUxMf 
émne b^f a\\ fexvó n^ nxMmfine fin. 'S& *oeine pfioc 
i^f5^ir\í éigm fUAf ^n bui*oédt. X)a\k teó fém 50 
fxMb bf Aon *oi$e xMin. Ú^fvfv xMcexvo^fv x\n conc ^f ^n 
mbui*oé^t. SiúT) xmtiac ^n t)^f. t)A ge^prv m<d *óiai*ó 
fin guf txMnis fé -] gurv rh^irvb fé Se^gxxn bocc VI a 
Ce^tUMg. 

tTUfu\n fíorv ^n f^é^t fo, ní bfvéAj; T)órh-f a é, mAfv 
if feo m^f a óu^Ia f ém é. poctóm x\ix)bi|ifeoi|i ; the devil, 33, 13. 

[Lat. adversarius, from which 

also Eng. adversavy.~\ 
x\ipb, tó. j^/. of Áif, Áife, a use- 

ful or convenient thing, con- 

venience, hence arrangement, 

affair, 24, 9. 
Ar\ fiAbAc = "oo'n jiiAbAc = *oo'n 

•oiAbAt, to the devil = not, 35, 

15. 
AÚAiji b a 1 f-o 1 -ó e , god-father, 
sponsor, 33, 4. [Also cÁifoeAf 
Cjiíorx.] bÁb, poet., a young girl ; bÁb ha 
5C}iAob, the young girl of 
branchy or clustering hair, 6, 

14. 

bACAtlAC, ringleted, 7, i.' 

bhb\n, poet. — a young girl, 5, 3. 

bA-itli-c}iit (lit. trembling of 
limbs), in A}1 b., waving about, 
esp. with the wind, 11,8. 

bAf fiA-cAf , curly, at the poll, 11,7. 

bA}ifi-f lonn, fair-haired ; pl., 24, 

13- 
bínp'n, a little bench or bank of 

grass, 32, 8. 
bol^Án béice, a kind of mush- 

room, fuzz-ball, trufíies, 8, 10. 
bfianAf ; A5 b. 4 turning up fallow 

ground, 12, *o. 
buACAf , gen. -Aif , 9uperiority ; 

A 5 fÁJAit biiACAif, getting the 

preference, 30, 22. 

CAilce (gen. of cAitc, chalk, as 
adj.) t pure-white, faultless in 
form, 7, 5. 

CAnAT), saying, precept, 19, 20. 

CAfn-folc, a thick or luxuriant head of hair, 11,8. 

CiaIIac, voc. -A15, sweetheart, 
22, 13. 

Círce, a cake, 23, z. [Esp. one 
divided into quarters.] 

Ctip.ite, tormented, tortured, 25, 
10. 

CU115, pl. of cto^, a blister, 24, 16 ; 
ctni^ A}t a 5CA}ibAit, blisters 
or lumps on their palates. 

CtunroAC = cunroAC, a cover, 5, 1. 

Cof}iA5iob ; A}i a c, on her 
hunkers, 24, 5. [-df a co|i- 
}iÁnAib, Con., a\( a 5túimb 
beA^A or A}\ a f 50}iói5, U.~\ 

CfAobAc, variegated, fancy, 22, 
7. ["tTlo 5ÚnA cfAobAC " = 
11 my fashionable gown" in U. 
song.] 

CfócAf, bier, 27, 14. 

CfotÁnAC, trembling, waving, 28, 

y. 

Cuibe [also cuibi-ó, cubAi-ó], fit- 
ting, proper, right, 24, u. T)AOf-b}iui"o, bondage, slavery; 
mo ctAnn 50 bfuit 1 n*o., an 
emphatic way of saying uÁ mo 
ctAnn 1 n-o., my children are in 
bondage; 32, u. 

T)eAtt}iAi5im, I imagine, it 
appears to me, 3, 12, &c. 

X)eAttfAni, m., appearance, likeli- 
hood; *oo féif -óeÁttfAini, to 
all appearance, in all likelihood, 
33, 14. [The tt in this wordis 
silent 'm M., but leaves its mark 
in the pronunciation of the eA 
==ou usually, but eÁ in S. W. 
Cork and Kerry, though the 
ou also is heard in the latter 38 county. In Con. and U. x)eAtt- 

jiAX) = refulgence, brightness]. 
T)éix)-bjiumniott, damsel with 

beautiful teeth, 7, 5. 
T)iacjiac, sad, sorrowful, 21, 6. 
T)iAn-moc, very early, 20, 18. 

[ThAn- is usual as an íntensive 

form in M.~\ 
THomLvvó, disappointment, ex- 

cessive grief at hope unfulfilled, 

8,3. 

T)óib fém, dativus commodi at 1, x., 
tÁn5AT)A|i a bAite x)óib fém, 
they came home. [English usage 
does not express the final por- 
tion.] 

T>jiéimf eAC [ladder-like], cluster- 
ing, ii, 7. 

T)|iuit)e, stare, starling, 6, 17. 
[Also x>f uix), and in Ú. cf uix)- 
eó 5 .] 

eA|i|iAix) ; 1 n-e. te, angry with, 

25 ' * 5 ' a a ■ 

eAfnAm, want, deficiency, 11, y. 

éijie, gen. éifeAnn, Ireland ; 
mófiÁn éineAnn "OAoine, very 
many people, a very large num- 
ber of people, 34, 10. 

eifiiuJA-ó^éifii^e, éi|ije, act of 
rising ; e. 'íia fuix^e, to get up 
[from a lying position], 1 , z. 

p\itt, gen. fAitte, a cliff, 36, 16 

[=Altt]. 

£Aijifi05 = fAififm5, wide ; 24, 1; 

pl. at 24, 18. 
^AnncAif, weaUness, fainting fit, 

4, 12. [Cp. cvnc fé 1 bf., he 

fainted.] 
■péini5^fém, self, 31, 17. [Like 

féineAc (Wat.) and fémeAócAm 

(Con.), a popular strong form.] 
peifceAnnA, pl. of feifc, a 

" corner " in a hat : ^aca cjií 

bf., a three-cornered hat, 14, 8. 
J?túifireAcc, abundance; x)Á f\, no 

matter how abundant, 12, 1. 
f?úi5(^.)-fÁ 5 , left, 6, z. 

5eAfi|iACAite, little girl, 23, 15. 5|iAx>Am, gen. -Aim, dignity, re- 
spect, 30, 22. [In Ker. the first 
a in this word has the sound of 
a in hat.~) 

5feAf, a spell, a bout, fit, short 
turn at anything, 4, 7, &c. [It 
is high time that the Ánglicism 
bobcA were banished from 
writing. There are many other 
words for the idea besides 

5|iiAn-bf vntiniott, bright-faced 

damsel, 22, x. 
^uiTjeAccAinc, act of praying, 

20, 4. 

ÍAfcuAixj = cAob cuAix), in the 
noríh, 5, 16. [In the south- 
west and eist of Co. Cork 
teAfcuAix) is the form heard.] 

teAnbAc, childlike, innocent, 5. 
15. [Cp. teAnbAix)e.] 

teibix)e, pl. -í, a dull-witted per- 
son, 30, 22. 

tiopAcÁmín, a little fort or rath, 
31, 17. [Dim. of tiofACÁn = 

tlOf.] 

niAin^, a nod, a tilt, 14, 9. [In 

Béarra mAi£.] 
friA|iAn=munAb, if it is not ; 

mAfA, mAf', mufA = munA, if 

not ; 36, y. 
tDeox)An, middle, means ; caji m., 

excessive, awful, 15, y. 
tnífte = mitfe, pl. of mitif, sweet, 

23, 16. 
tnuifii5it = mui|H5m, family, 21, 

19. " 

nócAf = nuACAf, spouse (husband 
or wife) ; 21, 15. [A synonym 
of céite.] 

Ói^-b|iumneAtt, a young damsel, 

6, v. 
Óinfín, foolish person, I, 6. 

pAtAicíneAC, g. -15, a Palatine, 
i.e. f sl descendant of immigrants 39 frora the Palatinate of the 
Rhine, who settled in Ireland 
in the reign of Queen Anne. 
Though not very numerous 
anywhere, they are principally 
found in the counties of Lim- 
erick and Tipperary. 10, 2. 

pi<\b<\l, euph. for x)u\bAt, devil; 
gen. -Ait, 8, x. 

ptéix), 3 sing. pft. of ptéixnm, to 
contend in rivalry for ; 7, 3. 
It also occurs at 6, u ; the 
sentence here (t, u) shows 
an inversion, the natural order 
being as, would appear, ^uf 
te coimeAf^Af caca A^uf te 
5fÁx) X)'Á f^éim vo b' Áfix> x>o 
ptéix) nA mítce ó bAite, 
ihrough the clash of battle and 
through love for whose beauty 
thousands of men contended 
fiercely away from home ; it 
may, however, be the following: 
5ujt b'Ájix> x)o ptéix) nA mílce 
ó bAite te coimeAf 5AJ1 caca -j 

. te 5fÁx> x>'Á f5éim, for whom 
thousands (of men) away 
from home fiercely contended 
by clash of battle and 
through love for her 
beauty ; in the former mter- 
pretation the use of "^ujib'" 
in second line may be due to 
the influence of the inversion 
on the sentence (see under xu\of- 
bfi uix>) ; in the latter case the 
occurrenc*of ^ujt in the former 
line may show the influence of 
the relative construction re- 
quired to connect the two lines 
with the antecedent bÁb ua 
jcfAob. Cp. with guf b'Áfx> 
x)o ptéix) the passage at 7, 3 
and 4, Aw cú lúnó nó pAttAf 
if Aoi|tx)e x)o ptéió An c-ubAtt 
úx>, -jfit. ; this would seem to 
show that the former inter- pretationis the morelikely. tlA 
mítce ó bAite could also bear 
the sense " miles from home." 

ptux>A, mire, mud, puddle, 18, 9. 

pjnoc, 3 sing. form pft. of pjnoc- 
Aim = piocAim, I pick, 36, ig. 

p|tionnfA = pionnrA, fencing, 22, 
u. [This should not be con- 
founded with pfiionnf a, prince.] 

pjióipeAf, process (in law), 13, 7. 
[pfóif, Con. ; pftóifce, 17.]. 

UAix)eAX), perf. pass. of ju\ix)im, I 
cast, I throw ; 7, 4. [Cp. ft ait) 
nA cIoca leif, throvvthe stones 
at him, stone him. 

UAicmeAC (23, u, &c,), "beans"; 
" ^eAttAim-fe x>uic 50 bfAJAif 
fAitineAC, nuAif |iajaix) cú a 
bAile, a ^Affinn," like the 
Eng. phrase, "you'll get beans, 
my lad, when you go home." 
[Perhaps ftAicneAc, fern, i.e., 
the Irish idiom prefers one 
member of the vegetable king- 
dom, the English another.] 

RéitceAnn, for féitceAnn, a star, 
hence poet. a beautiíul woman, 
a fair lady, 5 , 15. 

Uóifí=fóf, rose, 20. v. 

RuA5Ai|tc,act of being driven or 
impelled, 28, 13. [From a verb 
fUA^Aif , Istsing.pres. fiuA^fiAim, 
from which also ftuA^ftAX) as 
v.n. in N. Leinster. Cp. of^Aitc 
(for^Aitc) and pof^tAX), múf- 
^Aitc and múf^tAX), feACAmc 
and feAcnAX), &c.] 

SAe^eAX)^^ Ai^eAX), an arrow, a 

dart, 11,8. * 
SCAttAÍb, dat. pl. form, from 

fCAttAX), act of burning or 

scorching, 20, 5. 
Sseoi^, throat, 14, 2. S^eoit 

appeared to be what reciter 

said. [S^ói^, Con.~\ 
S5fúitte, awkward person, ras- 

cal, 11, 13. 40 S^uAb, g 6Ht ^v>Aibe, /., a game of 

cards peculiar to Munster ; 

imific Afi fjuAib, to play at 

rs^Ab, 29, x. 
Sop J1ACA1-Ó, a trailing wisp, 14, 

3. [Cp. rop fiACÁm, U., a term 

of abuse.] 
Sfiúitt, a stream, 11, 13. 
ScAimpí, cake made from pota- 

toes, potato-cake, 23, 16. 
Scunji, an affected position of the 

hat on the head, 14, 8. 
ScfiACAite, torn, 14, 4. [Scfióicte, 

Con., U.) 
SuAftAc, small; com f\ te tuié, 

as small as a mouse, 36, 7. 

CA-o-oí = toddy, 30, 3. 

CAirceAt, act of walking, travell- 

ing, journeying, 21, v. 
CAiteAC = CAiti5teAc,accustomed 

to, practised at, 24, 14. [Also 

cteAccuiijte te.] 

CAfinA1CeAT)Af1 == tAljin^eA-OAjl, 

they drew ; 36, u. 
CAtAinc, act of pressing, in- 
ducing, 20, 4. Cix>eAcc = ceAcc, 12, 19. [Poet. in 

M., colloq. in Con.~] 
CéAnAm, an imperat. form very 

common in M. = go, come ; 

ceAnAm onc a bAite, come 

home, 5, 6. 
CfiÁcc, act of talking of or men- 

tioning ; &p 50 [ = a] mbío-ó ré 

'cnÁcc, about which he used to 

be talking, 9, 11. 
CtiÁtnóinín (dim. of cftÁtnónA), 

little (i.e. late)evening ; usually, 

as at 11, 1, found qualified by 

•oéi-óeAnAC. as if to make the 

meaning unmistakeable. Cp. 

the use of beA^ : CfiÁtnónA 

beA^, Anoip beA£, &c. 
CjnopAttAc, clustering, in clusters 

or bunches, 6, 11. 

Ú-ÓACCuijim, I solemnly assure 
[lit. I will or leave by will], 

22, 3. 

tlijinín, a hank, 27, 17. 
UmAnAtAfi (for um AnoifiteAfi), 

the after-morrow, day after 

to-morrow, 35, 14. clÁn AiceAtin AÍome, Eena River, in Iveragh, 24, 
z. There is a local tradition 
that it is called after a woman 
named AtAoine (spelling un- 
certain) ; ^ome is an abbrev- 
iated form. Se j t>AfijiA tia 
háoine. bAile Sío-oa, Ballvseedv, a vil- 
lage and parish near Tralee, 9, 
v. 

t)Án (gtn. pl.), perhaps Banemore, 
in Clanmaurice, 28, u. 

bAfifiA tia hóoine, the district at 
the head or source of the Eena 
river, in the pari-h of Dromod, 
Iveragh. Co. Kerry, 23, 15 : 24, 
I. 13, 18. 

CAireAl, Cashel, in Co. Tipperary, 
13. 2. 

'CAifibfie, Carberv, in West Cork ; 
lAfitAfi ÓAifibfie, the barony of 
West Carbery, 12, 14. 

CAfifiAi^, Carrick-on-Suir, 13, 1. 

ÓAfifiAi^ Uac, An, Carrigka, in 
Carbery, 12, 16 There is a 
more celebrated place of the 
name, Craglea in Eng., in Co. 
Clare, the abode of Aoibheall, 
the fairy-queen of Thomomd. 

CAfifiAi£ nA *Siúifie, Carrick-on- 
Suir, 11, 15. 

ÓACAIfl, An = CAUA1f1 SAITJOÍn, 

Cahersiveen, the chief town of 
Iveragh, Co. Kerry ; cuait> fé 'fA ÓAÚAifi, he went to Caher- 

siveen, 35, 19. 
CAÚAifi r\A CfiAe, the city of Troy, 

in Asia Minor, now Hissarlik, 

17, 6 ; also occurring as CftAoi 

at 29, 6. 
CLÁfi tuific, the P'lain of Lorc, a 

poetic name for Ireland, 29, 1 . 
Cnoc bfié^nAinn, Brandon Mt. f 

in Corkaguiney, Co. Kerry ; 

gen., 8, 12. 
Coifn'ní, Currans, a parish partlv 

ín the barony of Magunihy, but 

chierly in that of Trughanac- 

my, Co. Kerry ; dat., 10, 8; 

19, 1. It contains a village, 

Currans, in Trughanacmy. 

TjAin^eAn, Dingle, Co. Kerry ; 
gen. -m, 11, 15. TJo'n ("óo'n, 
pron. 'onj is used with this 
place-name, 29, u. 

5lAif í nA CuAice, (?) the Streams 

of Tuogh i'a parish to the east 

of Tralee) ; dat., 28, u. 
tlolónT), Holland, 17, 7. 
ío Uácac, gen. íb TIÁcaiJ, Iveragh, 

a barony in the south-west of 

Kerry, 22, z. 

CiobfiAio -ÁfiAnn, Tipperary ; 29, t. 

The reciter's form was CiobfiA-o 

A.\fiAnn. 
CfiAOi, Troy, 29, 6. See CAÚAifi 

v.a CfiAe. 80326 MacColuim (Fionan) Author 

Bolp; an tSolatair; cnuasac 

Title BOSTON COLLEGE LIBRARV 

UNIVERSITV HEIGHTS 

CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtíme. r 

If you cannot find what you want, ask the 
Libranan who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. 180326 BOSTON COLLEGE 3 9031 01172825 Date Due 


p